Detská migréna

Migréna je aj druhou najčastejšou príčinou chronickej bolesti hlavy u detí. U detí sú tieto bolesti sprevádzané bledosťou, nechutenstvom, bolesťami brucha, vracaním, fotofóbiou a fonofóbiou a ustupujú po spánku. Postihuje približne 3,5 – 5 % detí v školskom veku, prevalencia stúpa až nad 15 % v období adolescencie.

Špecifiká migrény u detí:

• bolesti hlavy bývajú často obojstranné, presná lokalizácia je sporná,

• frekvencia záchvatov stúpa s vekom, u menších detí je nižšia,

• trvanie bolesti býva kratšie, intenzita miernejšia,

• migréna s aurou je menej frekventovaná, hlavne v mladšej populácii (deti do 8 rokov),

• ak sa vyskytne aura, táto je prevažne zraková 

Vek začiatku ochorenia a frekvencia výskytu je závislá na pohlaví. U chlapcov ochorenie začína v skoršom veku. Do 7. roku života dieťaťa je pomer výskytu u oboch pohlaví rovnaký, neskôr trpia migrénou viac dievčatá.

Typy migrény u detí

Typické pre detský vek sú varianty, pri ktorých nie je bolesť hlavy dominujúcim príznakom, alebo chýba úplne. Syndróm „Alice v ríši divov“ pozostáva z bizarných zrakových ilúzií, deformácií predmetov a priestoru, sluchových halucinácií, po ktorých zväčša nasleduje bolesť hlavy.

Benígne paroxyzmálne vertigo postihuje mladšie deti, zvyčajne okolo 2. – 3. roku života. Ataky sú krátke (niekoľko minút), objavujú sa za sebou počas niekoľkých dní. V staršom veku sa u mnohých detí objavujú typické migrénové záchvaty.

Paroxyzmálny torticollis sa objavuje počas prvého roku života záchvatovým úklonom hlavy sprevádzaným ataxiou, niekedy vracaním. U týchto detí býva často familiárny výskyt migrény, migréna v staršom veku nie je zriedkavosťou. U dieťaťa môžeme pozorovať cyklické vracanie a bolesti brucha. Postihuje najmä mladšie deti. Pri stanovení diagnózy je nutné vylúčiť ochorenie gastrointestinálneho traktu, prípadne metabolické poruchy.

Konfúzna migréna sa objavuje u detí v prepubertálnom veku. Pacient trpí epizódami dezorientovanosti, agitovanosťou alebo letargiou, následne vracaním. Príznaky ustupujú po spánku. V diferenciálnej diagnostike je predovšetkým nutné myslieť na rôzne typy akútnych encefalopatií (metabolické, toxické, zápalové).

Ako vníma dieťa migrénu?

Deti udávajú, že bolesti hlavy sú často obojstranné, ich presná lokalizácia býva sporná. Aura je menej častá, zvlášť u mladších detí, zväčša má vizuálny charakter. Úľava prichádza po spánku. V diagnostike je však vždy nutné myslieť na možnosť symptomatickej bolesti hlavy. Liečba migrény musí byť u detí komplexná, zameraná na odstránenie akútnej bolesti, ako i na prevenciu záchvatov.

Detský neurológ vám bude klásť nasledujúce otázky:
 • ako dlho bolesť hlavy trvá,

 • ako je často, kedy sa vyskytuje: ráno, počas dňa, večer

 • či sa dieťa na bolesť hlavy aj budí zo spánku,

 • či pri nej dieťa vracia alebo má pocit na zvracanie v kombinácii s bolesťami brucha,

 • či mu nevadí svetlo,

 • či mu fyzická aktivita bolesť hlavy zhoršuje,

 • čo mu pomôže pri bolesti hlavy (spánok, oddych)

 • či sa v rodine vyskytuje migréna,

 • ako dieťa toleruje školu, škôlku, či nemá ťažkosti s rovesníkmi,

 • či sa vyskytujú bolesti hlavy aj počas víkendov či prázdnin

 • či nemá alergiu

 • ako často býva choré,

 • či nepotrebuje okuliare, či má urobené očné vyšetrenie,

 • či nemáva často nádchy alebo zápaly dutín,

 • či niečo bolesť hlavy vyvoláva - únava, strava, stres.

Čo ďalej?

Po zodpovedaní týchto otázok detský neurológ vaše dieťa vyšetrí a podľa výsledku neurologického vyšetrenia odporučí zrealizovanie ďalších vyšetrení - napríklad odber krvi, očné vyšetrenie, ORL vyšetrenie, niekedy ortopedické vyšetrenie, stomatologické vyšetrenie, psychologické vyšetrenie, ak považuje za vhodné, tak zobrazovacie vyšetrenie mozgu (CT, MRI), elektroencefalografiu.

Po zhodnotení výsledkov vyšetrení navrhne liečbu.

Všímajte si teda vaše dieťa, pokiaľ má bolesti hlavy, snažte sa zodpovedať si predchádzajúce otázky a neváhajte s návštevou lekára.

Buďte opatrní, keď má vaše dieťa:

 • Psychogénnu bolesť 

 • Vyplýva zo stresov v škole, v rodine. Bolesť dieťa pociťuje ako napätie. Po vylúčení iných príčin vám odporučí neurológ návštevu psychológa.

 • Bolesť prenesenú z iných miest

 • Najčastejšie sa vyskytuje pri akútnom zápale prínosových dutín, ochorení zubov a poruchách chrbtice. V tomto prípade treba liečiť príčinu, ktorá bolesť hlavy spôsobuje.

 • Zápalové ochorenie centrálnej nervovej sústavy 

 • Najčastejšie ide o zápal mozgových blán. Bolesť je veľmi silná, dieťa má vysokú horúčku, je zmätené, citlivé na svetlo a vracia. V tomto prípade je potrebná okamžitá hospitalizácia na infekčnom oddelení.

 • Zvýšený vnútrolebečný tlak 

 • Je to najvážnejšia príčina bolesti spôsobená nádorom, krvácaním, alebo rozšírenými komorami mozgu. Bolesť je veľmi silná až neznesiteľná, sprevádzaná vracaním. Nedá sa utlmiť bežnými liekmi. Lekára musíte vyhľadať ihneď.

Denník Migrenika

Ak neviete či trpíte migrénou, alebo len bolesťou hlavy, odporúčame vám vypĺňať si Denník migrenika a následne konzultovať údaje v denníku s vašim lekárom. Denník migrenika spolu s popisom, ako ho správne vypĺňať si môžete stiahnuť aj tu: